Zaljubljeni v papir? Ni problema.

Arhiviranje prepustite nam, vi pa se posvetite poslovanju!

V Mikrografiji se zavedamo, da se brezpapirno poslovanje začne z urejeno dokumentacijo in da kljub pospešeni digitalizaciji poslovanja mnoga podjetja in posamezniki še vedno prisegajo na papir. Količina dokumentov se v podjetjih množi, zakoni pa jim nalagajo dolge roke varne fizične hrambe. Mnoge organizacije preprosto ne premorejo ustreznih prostorov, znanja in virov za zagotavljanje fizične hrambe poslovnih dokumentov. Mikrografija je tukaj, da vam pomaga s celovitimi rešitvami.

Zakaj izbrati nas?

 • Varna in zakonsko skladna hramba.

 • Nižji stroški poslovanja in prihranjen čas rokovanja z dokumentacijo.

 • Dostop je omogočen le pooblaščenim uporabnikom.

 • Popolna preglednost in razpoložljivost.

 • Certificirani procesi po ISO 9001 in ISO 27001.

 • Varno komisijsko uničenje dokumentacije.

Arhiviranje in fizično hrambo dokumentacije izvajamo v zakonsko skladnih prostorih, ki so opremljeni z ustreznimi nadzornimi sistemi.

Več kot dvajset visoko usposobljenih zaposlenih z opravljenim izpitom za ravnanje z dokumentacijo in več kot 30 let izkušenj na področju hrambe so zagotovilo, da bo dokumentacija pri nas dolgoročno hranjena na varen, zakonsko skladen način in bo dostopna le pooblaščenim uporabnikom.

Če želite učinkovito in varno hrambo dokumentov, je najboljša izbira vsekakor najem celovite storitve hrambe pri zunanjem ponudniku.

Celovite certificirane storitve ravnanja z dokumenti

Ureditev lastnega arhiva

Lahko vam pomagamo tudi pri ureditvi lastnega arhiva. Storitev vpeljave sistema arhiviranja na lokaciji naročnika zagotavlja celovito obvladovanje dokumentacije – po potrebi celo na dnevnem nivoju. V tem primeru celotna papirna dokumentacija ostane na lokaciji naročnika, arhiv pa v oskrbo prevzame Mikrografija in ga izvaja v naročnikovem prostoru za shranjevanje. Dodana vrednost – dokumenti so blizu uporabnikom, bogato znanje in izkušnje strokovnjakov našega podjetja pa pripomorejo pri optimizaciji procesa internega arhiviranja dokumentov.

Zakaj izbrati notranji arhiv?

 • Storitve, je moč prilagoditi tudi najbolj zahtevnim okoljem in potrebam uporabnikov.
 • Združuje prednosti zunanjega arhiviranja ter arhiviranja dokumentov na lokaciji podjetja.
 • Lažje povezovanje procesov in storitev, povezanih z arhiviranjem dokumentov.

Na večih lokacijah hranimo že več kot 150 km dokumentacije sprejete v fizično hrambo. Vsi naši prostori so opremljeni z:

 • javljalniki izliva vode
 • javljalniki požara
 • sistemom za gašenje s plinom FM-200, ki ne poškoduje dokumentacije
 • fizičnim varovanjem
 • vstopno kontrolo
 • drugo varnostno opremo (npr. zaščita pred glodalci in insekti, sistem za merjenje temperature in vlage, …)

Postopek arhiviranja

 • Varen prevzem dokumentacije

  in transport na lokacijo hrambe.
 • Popis in urejanje dokumentacije,

  sortiranje, označevanje, ter določanje rokov hrambe v skladu z zakonodajo.
 • Hramba arhivirane dokumentacije

  v zakonsko skladnih prostorih, ki so opremljeni z ustreznimi nadzornimi in varnostnimi sistemi.
 • Vzdrževanje arhiva

  vključuje pregledovanje in izločanje dokumentacije po poteku rokov hrambe.
 • Poizvedbe

  in izdajanje kopij dokumentacije na pisno zahtevo upravičenih oz. pooblaščenih prosilcev naročnika.
 • Varno komisijsko uničenje

  dokumentacije po pretečenem roku hrambe.

Nudimo vam tudi storitev komisijskega uničenja dokumentacije po izteku zakonskega roka za hrambo. Za več informacij pokličite na 080 51 15 ali nas kontaktirajte.